Ada Yacht Sailing Logo

Kullanım şartları sözleşmesi

Kullanım şartları sözleşmesi

 KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ BU BİR YASAL SÖZLEŞMEDİR. www.adayachtsailing.com İNTERNET SİTESİNE ERİŞEREK YA DA BURADA SAĞLANAN HERHANGİ BİR HİZMETTEN YARARLANARAK BU SÖZLEŞMENİN ŞART VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. LÜTFEN BU ŞARTLARI KABUL ETMEDEN ÖNCE BÜTÜN SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. SİTEMİZDE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER, TEKNE SAHİPLERİ’NİN TEKNE’LERİ İÇİN ARACI OLDUĞUMUZ VE OLUŞTURDUĞUMUZ İLANLAR,KİRACILAR’IN TEKNELER HAKKINDA BİLGİ EDİNİP BİZİM ARACILIĞIMIZ İLE REZERVASYON YAPTIKLARI BİR ONLİNE PLATFORMDUR. HİZMET SAĞLAYICI’NIN TEKNE SAHİPLERİ VE KİRACILAR ARASINDA DÜZENLENEN HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEYE TARAF OLMADIĞINI VE HİZMET SAĞLAYICI’NIN , CHARTER FİRMASI , TEKNE KİRALAMA ACENTESİ OLDUĞUNU ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. HİZMET SAĞLAYICI’NIN, TEKNE SAHİPLERİ, KİRACILAR VE BU SİTENİN HİÇBİR KULLANICISININ VEYA HİZMETLER VE TEKNELERİN HAL VE HAREKETLERİ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KONTROLÜ BULUNMADIĞINI VE BU BAĞLAMDA HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA OLMADIĞINI KABUL VE BEYAN EDERSİNİZ. 1. TANIMLAR Bu Sözleşme’de aşağıdaki kelime ve ifadeler aşağıdaki tanımlara sahiptir: “Ön Ödeme” Kiracı tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Rezervasyon sırasında yapılan ödemeyi ifade eder. Ön Ödeme Rezervasyon Bedeli’nin belli bir oranıdır ve Tekne’den Tekne’ye farklılık göstermektedir (bu oranın belirlenmesi tamamen Hizmet Sağlayıcı’nın ya da ,bazı Tekne’ler için onun belirleyeceği kişinin serbest takdirine bağlıdır). “Kalan Ödeme” Kiracı tarafından Tekne sahibine Giriş’te ödenmesi gereken, Toplam tekne bedeli ile Ön Ödeme arasındaki fark kadar ödemeyi ifade eder. “Sözleşme” www.adayachtsailing.com adresinden erişilen ve Hizmet Sağlayıcı’nın zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak tadil edebileceği işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi’ni ifade eder. Hizmet Sağlayıcı’nın Sözleşme’nin yer aldığı internet sayfası adresini tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.

“Tekne” Şirketimiz tarafından rezerve edilmek için Site’de yayınlanmaya uygun bulunmuş, Tekne Sahibi’ne ait ve yelkenli, motoryat, katamaran ya da gulet gibi deniz taşıtlarını ifade eder. “Tekne Sahibi” bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulunduran sahibi olan, ya da bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulundurmakta olan sahibince uygun şeklide yetkilendirilmiş olan, ya da bir Tekne’nin kullanımına ilişkin münhasır ve koşulsuz hak kazanmış olan kişi veya kişilerdir.Tekne sahibi kişi veya kişiler; Adayachtsailing şirketine www.adayachtsailing.com üzerinden veya sosyal medya siteleri üzerinden,bir Kiracı tarafından rezervasyon yapılması amacıyla teknelerini yayınlama,pazarlama ,kiralama ile ilgili aracılık yapma hakkını vermiş kişilerdir. “Rezervasyon” bir Kiracı tarafından belirli bir Tekne Sahibi tarafından sunulan ve Site’de yayınlanan bir Tekne, Adayachtsailing Deneyimi ya da İlan’a yönelik yapılan rezervasyonu ifade eder. Rezervasyon Onayı” bir Kiracı tarafından yapılan bir Rezervasyon’un bir Tekne Sahibi tarafından tarafımıza verilen onay ile resmi olarak kabulünü ifade eder. “Rezervasyon Talebi” Kiracı tarafından bir Rezervasyon için, bu Rezervasyon öncesinde yapılan talebi ifade eder. “İş Günü” yada günleri Türkiye bankalarının açık olduğu günleri ifade eder. “İptal ve Değişiklik Şartları” bu sözleşmenin şirketimizin sözleşme örneğindeki tasvir edilen rezervasyon iptal ve değişiklik kurallarını ifade eder. “Giriş” tarafımızca sözleşmesi hazırlanılıp onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya teslim edildiği anı ifade eder. “Çıkış” onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, mutabık kalınan süre sonunda, Tekne’nin Kiracı tarafından Tekne Sahibi’ne teslim edildiği anı ifade eder.

‘’Giriş Tarihi” Onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya teslim edildiği günü ifade eder. “Çıkış Tarihi” Onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, mutabık kalınan süre sonunda, Tekne’nin Kiracı tarafından Tekne Sahibi’ne teslim edildiği günü ifade eder. “Rezervasyon Bedeli” Tekne Sahibi’nin İlanımızda belirttiği fiyata dahil olan hizmetlerin, Tekne Sahibi ve Kiracı arasında anlaşılan ücretini ifade eder. Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ne yansıttığı Hizmet Bedeli’ni bu tutar üzerinden belirler. Bazı Tekne Sahipleri, yakıt bedeli, temizlik bedeli, transitlog, kaptan ve mürettebat ücretleri gibi bazı ekstra hizmet bedellerini de bu tutara dahil edebilir. “Ekstra Hizmetlerin Bedeli” yakıt bedeli, temizlik bedeli, transitlog, kaptan ve mürettebat ücretleri gibi ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere Rezervasyon Bedeli’ne dahil olmayan, Kiracı tarafından Giriş’te doğrudan Tekne Sahibi’ne ödenmesi gereken zorunlu ve/veya opsiyonel ekstra hizmetlerin ücretlerinin toplamını ifade eder. “İlan” bir Tekne Sahibi tarafından Sitemizde rezervasyon için müsait olması sebebiyle paylaşılmasına izin verilen ve Site’de yayınlanmadan önce Hizmet Sağlayıcı’nın onayına tabi olan, belirli bir Tekne’nin, mürettebat detayları, sağlanan hizmetler, Tekne’nin teknik ve diğer özellikleri, yakıt ve yemek masrafları ile Tam Rezervasyon Bedeli’ne dahil ya da hariç tutulacak herhangi başka giderlere ilişkin şartları içeren ilanı ve de Sitemizde yayınlanmadan önce Hizmet Sağlayıcı’nın onayına tabi olan, Adayachtsailing Deneyimler’e dair ilanları ifade eder. “Opsiyon” Tekne Sahibi’nin belirli bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Kiracı’ya ödeme yapabilmesi için verdiği süreyi ifade etmektedir. Bu süre zarfında, Tekne Sahibi Tekneyi Kiracı için ayırır ve başkasına opsiyonlayamaz ve kiralamaz.Adayachtsailing şirketi bu süre zarfında aracı olarak mutabık kalır. “Hizmet Sağlayıcı” karlıktepe mahallesi blokevleri sokak no:4 B blok d:59 kartal / İstanbul Türkiye adresinde kayıtlı ve Türkiye’de kurulu olan, Faliyet kodu : 503009 (iç sularda yolcu taşıma gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması )olan , ticaret ünvanı ; ADA YACHT SAILING ismi ile faliyet verendir.

 

“Hizmetler” tanımlı Site’den erişilebilen, kiralık Tekneler’e sahip Tekne Sahipleri ile bunları kiralamayı hedefleyen Kiracılar’ı birleştiren online platform da ve sosyal medya siteleride dahil olmak üzere Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan tüm hizmetleri ifade eder. “Hizmet Bedeli” Site vasıtasıyla bir Tekne ya da Deneyim’in Rezervasyon’u sonrasındaki Rezervasyon Onayı ile birlikte Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Hizmetler’in sağlanmasının karşılığı olarak ödenme yükümlülüğü oluşan, Tam Rezervasyon Bedeli’inin (Hizmet Sağlayıcı tarafından tek taraflı olarak bir indirim yapılmadığı sürece) 20%’sine eşit meblağı ifade eder. Hizmet Sağlayıcı söz konusu %20 tutarındaki oranı (ya da Hizmet Sağlayıcı ve Tekne Sahibi arasında ayrı bir oran üzerinde anlaşıldıysa ilgili oranı) tanıtım ya da herhangi başka amaçla düşürme ya da kendi serbest takdirine bağlı olarak yükseltme hakkına sahiptir. “Şartlar & Koşullar” ya da “Şartlar” bu Sözleşme’de bulunan tüm şart ve koşulları ve bu şart ve koşullarda Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdiriyle tek taraflı olarak yapabileceği tüm değişiklikleri ifade eder. Biz yada “biz” Hizmet Sağlayıcı’yı ifade eder. KDV katma değer vergisini ifade eder. “Adayachtsailing” tescilli ve patenti alınmış bir marka olan Adayachtsailing’i ifade eder. Madde 1 : Adayachtsailing , Site ve Hizmetler’i erişilebilir kıldığı herhangi diğer siteler de dahil olmak üzere farklı kanallardan, kiralık Tekneler’e ya da kiralık Tekne’leri işletme hakkına sahip olan ve/veya Deneyimler’i sağlayan Tekne Sahipleri ile bu Tekneler’i kiralamayı ve/veya bu Deneyimler’i satın almayı hedefleyen Kiracılar’ı birleştiren bir platform sağlar. Hizmet Sağlayıcı, zaman zaman, önceden size haber vermeksizin bu Şartlar ve Koşullar’ı tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak değiştirebilir Ayrıca, Site’de belirli hizmetleri kullanırken, sizin Site’yi ve söz konusu hizmetleri kullanımınıza ilişkin belirli ilave ilke ve kurallar yayınlanabilir. Hizmet Sağlayıcı ile ilişkiniz, Site’de zaman zaman yayınlanabilecek tüm ilke ve kurallara tabidir. Eğer bu Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu kabul etmiyorsanız, Site ya da Hizmetler’den bilgi edime veya Site ya da Hizmetler’i kullanmaya devam etme hakkınız bulunmaz. Madde 2 : Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir tekne için (buna – sınırlama niteliğinde olmaksızın – burada tanımlı Tekneler dahildir) mürettebat sağlama ve/veya diğer İlan ve hizmetlere ilişkin organizatör, acente veya hizmet sağlayıcısı olarak iş yapmaz, görev almaz. Hizmet Sağlayıcı tekne sahibinin bilgisi ve onayı dahilinde o tekneyi kiralama ve aracı brokerlık yapma alanından sorumludur.Sigortacı ya da sigorta acentesi olarak çalışmaz. Hizmet Sağlayıcı vergi danışmanlığı sağlayamaz ve sağlamaz. Tekne Sahipleri ve Kiracılar vergi danışmanlarına danışarak kendi vergi beyan gerekliliklerine karar vermek konusunda sorumlu olduklarını anlar ve kabul ederler. Hizmet Sağlayıcı, bir Kiracı veya Tekne Sahibi’nin beyan edilmemiş herhangi bir vergi yükümlülüğünden sorumlu tutulamaz. Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne ait herhangi bir vergi yükümlülüğünden sorumlu tutulması halinde, Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı’nın bu sebeple uğradığı tüm zararları derhal tazmin edecektir. Madde 3: Onsekiz (18) yaşını doldurmamış Üyeler Kiracı veya Tekne Sahibi olarak Kabul edilmeyecektir. Üye, Kiracı veya Tekne Sahibi olabilmek için, onsekiz (18) yaşın üzerinde olduğunu ve sağladığı tüm kişisel bilgilerin doğru olduğunu Hizmet Sağlayıcı’ya beyan, taahhüt ve garanti eder. Kiracı, kendi adına ya da onun adına hareket eden herhangi bir acente ya da temsilci adına, bir Tekne Sahibi ile anlaşmaya girecek yasal yetkinliği olduğunu Hizmet Sağlayıcı’ya beyan, taahhüt ve garanti eder. Madde 4: Eğer bir Kiracı, Tekne Sahibi’nin Tekne’si için bir Rezervasyon talep eder ve Tekne Sahibi’nin Tekne’sini kullanırsa, söz konusu kullanım ile ilgili hukuki ilişki ve anlaşma Tekne Sahibi ve Kiracı arasında kurulur ve Hizmet Sağlayıcı söz konusu hukuki ilişkiye ve anlaşmaya taraf değildir ve bu hukuki ilişkinin veya anlaşmanın şartlarıyla bağlı olmaz. Madde 5: Hizmet Sağlayıcı’nın, Kiracılar, Tekne Sahipleri ve Site ya da Hizmetler’in diğer kullanıcılarının davranışlarının ya da herhangi bir Tekne, Deneyim ya da İlan’ın üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bu anlamdaki tüm yükümlülüğü yasalarca izin verilen en geniş kapsama kadar reddeder. Başka bir ifade ile, hem Kiracılar hem de Tekne Sahipleri, Hizmet Sağlayıcı’nın Kiracılar’ın davranışlarından, Tekne Sahipleri’nin davranışlarından, Site’yi ya da Hizmetler’i kullanan başkaca kişilerin davranışlarından İlanlar’ın içeriklerinden ve de İlan’da yer alan her türlü açıklama, resim ve yazı içerikten sorumlu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler (Şüpheye mahal vermemek adına “davranışlar” ifadesi her türlü beyan, açıklama ve ifadeyi de içermektedir). Bu çerçevede, her bir Kiracı, Tekne Sahibi,ve Site’nin ya da Hizmetler’in diğer kullanıcıları, kendi davranışları nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı derhal tazmin edecektir. Madde 6: Tekne Sahibi Tekne‘nin kiralanması ve/veya Deneyim’in sağlanması için gereken tüm lisans, izin, sigorta ve herhangi diğer gereklilikleri edinmiştir ve bu lisans, izin ve sigortaların Hizmetler’in kullanımı sırasında, bu Şartlar & Koşullar’ın hükümde olduğu zaman zarfında ve ayrıca Kiralama Süresi boyunca yürürlükte kalmaya devam edecektir. Tekne Sahibi Kiracı’ya sağladığı hizmetler konusunda somut bilgi ve uzmanlık sahibidir ve hizmetlerini yerine getirirken en yüksek kalite standardına uyacaktır. Madde 7: İşbu Sözleşme üçüncü kişi lehine düzenlemeler içermekte olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesi uyarınca Tekne Sahibi’nin bir Kiracı ya da Kiracılar’a karşı yüklendiği tüm edimlerin ifasını ilgili Kiracılar da Tekne Sahibi’nden talep edebilir. Madde 8: Hizmet Bedeli Tekne Sahibi, bir Kiracı ile Site ve Hizmetler’i kullanarak Rezervasyon sürecini tamamladığı takdirde (başka bir ifade ile Rezervasyon Onayı’nın Tekne Sahibi tarafından verilmesi veya Opsiyon gönderilmesi halinde Kiracı’nın ödeme yapması durumunda), Site ve Hizmetler’in kullanımı karşılığında Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet Bedeli’ne hak kazanacağını ve Hizmet Bedeli’ni tahsil edeceğini tüm Kiracılar ve Tekne Sahipleri peşinen kabul ve beyan eder. Site’de gösterilen Rezervasyon Bedeli’nin Hizmet Bedeli’ni içerdiği tüm Kiracılar ve Tekne Sahipleri tarafından peşinen kabul edilmekte olup, Rezervasyon Bedeli Hizmet Bedeli’ni içerir şekilde değerlendirilecektir. Madde 9: Sitemiz; www.adayachtsailing.com üzerinden herhangi bir e-ticaret , kredi kartı ödeme yöntemi ve para transferi yapılmamakta olup, kiracı ile hizmet sağlayıcı ( adayachtsailing) arasındaki ön ödeme kısmı, tekne sahibininde bilgisi dahilinde ibana havale yapılacak şeklinde olmaktaktadır. Madde 10: Kesin rezerve ve ön ödeme ; kiracı ve hizmet sağlayıcı arasındaki rezervasyon tarihinde mutabık kılındığı takdirde , kiracıdan alınan kişisel bilgiler ile firmamız tarafından hazırlanan sözleşme kiracıya kaşe ve imzalı gönderilir. Kiracı sözleşmeyi okuyup inceledikten sonra imzalı şekilde confirm eder ve sonrasında kiracıdan belirlenen kaparo ön ödemesi talep edilir. Kalan bakiye mutabık kılınan tarih ve teknede , tekneye girişte tekne yetkilisine takdim edilir. Madde 11: Hizmet Sağlayıcı’nın yapacağı tüm ödemeler ve iadelerde, Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdirine göre, alınan ödemenin Rezervasyon tarihindeki veya Rezervasyon Talebi tarihindeki Rezervasyon Para Birimi karşılığı esas alınır. Hizmet Sağlayıcı döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. Madde 12: Kişisel bilgilerinizi güvende tutmak için tüm makul çabayı göstereceğiz. Ancak, internet kullanımının tamamen güvenli olmadığını ve bu sebeple sizden internet yolu ile iletilen herhangi bir kişisel bilginin güvenliği ve bütünlüğü konusunda teminat veremediğimizden haberdar olmalısınız. Madde13: Çerez Kullanımı Site’yi kullandığınızda, bilgisayarınız ve/veya tarayıcınız hakkında, kayıt ve istatistiki analiz amaçları için kullanılmak üzere, IP adresi ve benzeri bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler çoğunlukla kişisel olarak sizi tanımlamayacaktır. Online hareketleriniz ve internet kullanımınız hakkında da bilgi toplayabiliriz. Bunu, bilgisayarınızın sabit diskine çerez adında küçük bir dosya yerleştirerek yaparız. Çerezler birçok amaçla kullanılır: • Site’yi her ziyaret ettiğinizde sizi anımsamak • Site’ye erişimi hızlandırmak (her seferinde giriş yapmak zorunda kalmamanız için)

• Kişisel tercihlerinizi depolamak • Sizin hakkınızda bir profil oluşturmak • Pazarlama ve reklam kampanyalarımızı daha doğru hedeflemek İnternet tarayıcılarının çok büyük bir çoğunluğu çerez kullanımına izin verir. Ancak, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin kabul edilmemesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaparak Site’nin bazı özelliklerini kaybedebilirsiniz. Madde14: Tekne sahiplerinden alınan görsel ve bilgilerin ; sağlanan tüm görsellerin, içeriklerin, yazıların, resimlerin, videoların, yazılımların ve sair unsurların mülkiyeti Hizmet Sağlayıcı’ya aittir. Üye olarak yada sitede gezinerek bu Site’nin ilgili fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalar tarafından korunan özel bilgiler ve sair unsurlar içerdiğini onaylar ve kabul edersiniz. Ayrıca, Site yoluyla size sunulan metin, grafik, logo, ikon, fotoğraf ve yazılım gibi içerikler, bilgiler ve bunların düzenlenip bir araya getiriliş biçimi Hizmet Sağlayıcı’ya ya da onun içerik sağlayıcılarına ya da üçüncü şahıslara aittir ve telif hakları, markalar, hizmet markaları ve patentler ya da diğer özel haklar ve yasalarca korunur. Hizmet Sağlayıcı Site’ye yerleştirerek telif hakkına tabi hiçbir materyalinin, görsellerinin, içeriklerinin, yazılarının, resimlerinin, videolarının, yazılımlarının ve sair unsurlarının lisans veya iznini hiçbir kullanıcısına vermiş sayılmaz. Ek olarak, burada bahsi geçen durumlar dışında, hiçbir materyal, görsel, içerik, yazı, resim, video, yazılım veya sair unsur hiçbir suretle, Hizmet Sağlayıcı ya da telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt olarak ya da başka şekillerde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, gösterilemez, paylaşılamaz ya da iletilemez. Bunu yaparken, hiçbir materyali değiştiremezsiniz ve bu materyallerde yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumayı kabul edersiniz. Bu izin size bilgi üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı vermez ve bu Şartlar ve Koşullar’ın ihlali ile birlikte iptal olur. Site’nin, burada tarif edilenden başka bir kullanımını yaparsanız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve/veya diğer ülkelerin telif hakkı ve diğer yasalarını ihlal etmiş sayılırsınız ve cezai şartlarına tabi olursunuz. Üye olarak işbu madde 9’u ihlal etmeniz halinde, her bir ihlal için Hizmet Sağlayıcı’ya yüz bin Türk Lirası’nı ifaya ek bir cezai şart olarak ödemekle yükümlü kalırsınız. Madde 15: HİZMET SAĞLAYICI, İLİŞKİLİ TARAFLARI VE İÇERİK SAĞLAYICILARI VE ONLARIN İLGİLİ HİSSEDARLARI VE İLİŞKİLİ TARAFLARI, BU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HERHANGİ BİR İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞ SEKTESİ, KAZANÇ YA DA ŞEREFİYE KAYBI, YA DA DİĞER DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ, ÖRNEK TEŞKİL EDEN YA DA SONUÇLANMIŞ HERHANGİ TÜRDE HASARA İLİŞKİN, BU TÜR BİR HASARIN VEYA KAYBIN OLASILIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VEYA TAVSİYE VERİLMİŞ VE BU TÜR HASARA UĞRANABİLECEĞİNE DAİR GERÇEK YA DA YARDIMCI NİTELİKTE HERHANGİ BİR BİLGİ EDİNMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP DEĞİLDİR. BU SORUMSUZLUK HALİ, KİRACI YA DA TEKNE SAHİBİ OLARAK SİZE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF TALEBİNDEN DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DE KAPSAR. HİZMET SAĞLAYICI, TEKNELERİN , TEKNE SAHİPLERİNİN YA DA ARACI OLDUĞU,SATIŞ YAPTIĞI MİSAFİRLERİNİN UĞRADIĞI HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. HİZMET SAĞLAYICI, TEKNE SAHİPLERİNİN YA DA KİRACILARIN HERHANGİ BİR SEBEPLE HERHANGİ BİR KİŞİYE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU HERHANGİ BİR MEBLAĞDAN SORUMLU DEĞİLDİR. HİZMET SAĞLAYICI HERHANGİ BİR İHMALİNDEN KAYNAKLANAN VE HERHANGİ BİR TEKNE SAHİBİ , ÜYE YA DA KİRACI KİŞİ NEZDİNDE OLUŞAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. HİZMET SAĞLAYICI YA DA ONUN YÖNETİCİLERİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MÜDÜRLERİ, VE/VEYA ÇALIŞANLARI, VE VEYA HİZMETLİLERİ VE/VEYA ACENTELERİ VE/VEYA HİSSEDARLARI ÖLÜM YA DA YARALANMA YA DA HASAR YA DA REZERVASYONLARIN İPTALİ YA DA TEKNE SAHİBİ’NİN İHMALİNDEN VEYA HER NASIL OLURSA OLSUN TEKNE SAHİBİ’NİN DAVRANIŞ VE İHLALLERİNDEN DOĞAN GECİKMELERE VE ZARARLARA İLİŞKİN HERHANGİ YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA DEĞİLDİR. TEKNE YA DA TEKNE SAHİBİ’NİN SİTE’NİN KULLANICILARI TARAFINDAN HASAR, KAYIP, EKONOMİK KAYBA YA DA SAİR ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA HİZMET SAĞLAYICI VE/VEYA YÖNETİCİLERİ VE/VEYA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE/VEYA MÜDÜRLERİ VE/VEYA ÇALIŞANLARI VE/VEYA HİZMETLİLERİ VE/VEYA ACENTELERİ VE/VEYA HİSSEDARLARI SÖZ KONUSU HASAR, KAYIP VE ZARARLA İLGİLİ OLARAK (SÖZ KONUSU HASAR, KAYIP VE ZARARLARIN TAZMİNİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA OLMAYACAKTIR. 19. MÜCBİR SEBEPLER Hizmet Sağlayıcı kontrolü dışında gelişen, doğal afetler, savaş tehditleri, terör olayları, her türlü siyasi olaylar, darbe girişimleri, hava şartları, idari kararlar, salgın hastalıklar, seyahat yasakları ve sınırlamaları, endüstriyel ya da işçi ihtilafları ya da kontrolü dışında olan herhangi benzer olaylardan dolayı yükümlü değildir. Bu maddede sayılan olayların hepsi ve benzerleri birer mücbir sebep hali olarak sayılacaktır. Mücbir sebep nedeniyle borçlarını ifa edemeyen taraf bu gecikmeden ve/veya ifasızlık halinden sorumlu tutulamayacaktır. Hizmet sağlayıcı şirketimiz ve kiracı arasındaki karşılıklı hoşgörü ve anlayış çerçevesinde kiracıya da gönderilen sözleşmede yazan iptal ve iade koşulları maddelerine bağlı kalınacaktır.8 Tanımları ve 20 maddelik bu sözleşme ; Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na uygun olarak yorumlanır, Sözleşme’yle ilgili ve Sözleşme’den doğan ihtilaflarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. BU SİTE’YE ERİŞEREK YA DA SİTEMİZDEKİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ VE BURALARDA SAĞLANAN HİZMETLERDEN FAYDALANARAK BU SÖZLEŞMENİN TÜMÜNÜ OKUDUĞUNUZU VE TÜM ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLARSINIZ. EĞER BU SÖZLEŞME TARAFINDAN BELİRLENEN HERHANGİ BİR ŞART VE KOŞULU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE’DEN ÇIKIŞ YAPINIZ VE HERHANGİ BİR REZERVASYON TALEBİNDE BULUNMAYINIZ…

Whatsapp